Projekty sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych

Wszystkie nasze projekty zawierają projekty pełnej infrastruktury sanitarnej. Uzupełniamy również dokumentacje z innych pracowni w projekty branży sanitarnej.

W zależności od potrzeb wykonamy projekty sieci, przyłączy i instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Proponujemy również obsługę geodezyjną o raz nadzorowanie robót instalacyjnych jako Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.