Projekty budynków i lokali handlowych, usługowych oraz produkcyjnych

Zaprojektujemy dla Państwa budynek biorąc pod uwagę specyfikę działalność jaka w nim będzie prowadzona.

Wg potrzeby wykonamy projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacje i sieci sanitarne i elektryczne) oraz kosztorysy i inne materiały przetargowe potrzebne do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Poprowadzimy wszystkie sprawy formalne w urzędach potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie wykonywania robót budowlanych możemy prowadzić nadzór inwestorski w celu dopilnowania prawidłowego wykonania obiektu.

Wykonujemy również projektu zmiany sposobu użytkowania lokali w budynkach istniejących na lokale, w których można prowadzić działalność gospodarczą. W naszym zespole są również osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) oraz geodezyjne.