Książka obiektów

Ksiazki obiektow Należy pamiętać, że Prawo Budowlane wymaga od właścicieli obiektów budowlanych założenia tzw. Książek Obiektów i przeprowadzania okresowych kontroli.

Mamy stosowne uprawnienia, które pozwalają na założenie i prowadzenie Książek Obiektów. Przeprowadzamy kontrole półroczne, roczne i pięcioletnie w każdym zakresie wymaganym przez Prawo budowlane.