Nadzorowanie robót

Kierownik Budowy Posiadamy uprawnienia we wszystkich branżach (konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna) dzięki czemu możemy oferować kompleksowe usługi w nadzorowaniu robót budowlanych jako Kierownicy Budowy lub jako Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

Jako Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego pomagamy również Inwestorom w przeprowadzeniu procedury przetargowej i w wyłonieniu fachowego wykonawcy. Nadzorujemy również prace przy budowie obiektów zaprojektowanych przez inne pracownie.